Aru0131za/Hata KoduSiemens Buzdolabu0131 Aru0131za/Hata Kodlaru0131
E8/E33/E48 Hata Kodu:Buzlar haznenin u00e7u0131ku0131u015fu0131na su0131ku0131u015fmu0131u015f olabilir. Cihazu0131n fiu015fini u00e7ekerek birkau00e7 dakika bekledikten sonra tekrar u00e7alu0131u015ftu0131ru0131nu0131z.
Buzlanma:1- Ambalajlamadu0131u011fu0131nu0131z veya au011fzu0131 au00e7u0131k kalan yiyecekleriniz nem yaparak buzlanmaya sebep olacaktu0131r. 2- Su0131cak yiyeceklerin sou011futucu ku0131smu0131na konulmasu0131. 3- Ayar du00fcu015fu00fck
Sou011futucu bu00f6lu00fcmu00fcnde au015fu0131ru0131 su0131caklu0131k:u00c7ok du00fcu015fu00fck ortam su0131caklu0131u011fu0131 problemidir. oda su0131caklu0131u011fu0131nu0131n +10 ila +32 derece arasu0131nda u00e7alu0131u015fmalu0131du0131r. Diu011fer bir sebebi ise dondurucu kapasitesinin u00fczerinde yiyecek doldurulmasu0131du0131r.
Yiyeceklerde donma:Sou011futucunun ayaru0131 u00e7ok ku0131su0131k
Sou011futucu au015fu0131ru0131 sou011fuk:Cihaz ayarlaru0131nu0131zu0131 kontrol ediniz.
Sou011futucu au015fu0131ru0131 su0131cak:Cihaz ayarlaru0131nu0131zu0131 kontrol ediniz. Motorda meydana gelen au015fu0131ru0131 su0131caklu0131k cihazda motor deu011fiu015ftirildikten hemen sonra gazu0131 fazla verildiu011finde meydana gelir.
Ses sorunlaru0131Motordan gelen sesler eskiye nazaran artu0131u015f sau011flu0131yorsa bir aru0131za u00f6ncesi sinyali olabilir. Motor pervanesinin cihazu0131n gu00f6vdesine u00e7arpmadu0131u011fu0131ndan emin olunuz.
Ku0131ru0131lma seslerine benzer u00e7atu0131rdama sesleri buzlarda ku0131ru0131lma meydana geldiu011finde gu00f6zlemlenir. Fan taku0131larak du00f6nu00fcyor olabilir.
Fan aru0131zasu0131 olduu011funda, fan pervanesi etrafu0131nda meydana gelen buzlanma sonucu pervanenin taku0131larak du00f6nmesi veya pervanede yamulma dolayu0131su0131yla u00e7arparak du00f6nme yaptu0131u011fu0131 iu00e7in yau015fanabilir.
Kau00e7ak sorunlaru0131Cihazdan su aku0131yor ise kapak du00fczgu00fcn kapatu0131lmamu0131u015f olabilir.
Sou011futucusu u00fcstteki cihazlarda alta su aku0131tmasu0131nda fiu015fini u00e7ekerek 8 saat kadar bekleterek tekrar u00e7alu0131u015ftu0131ru0131nu0131z. Kanallaru0131n tu0131kalu0131 olmadu0131u011fu0131ndan emin olunuz. Ters dolaplarda zeminde u0131slaklu0131k gu00f6ru00fclu00fcrse you011fuu015fma kanallaru0131nda tu0131kanma olabilir.
Koku sorunlaru0131Cihaz uzun su00fcre u00e7alu0131u015ftu0131ru0131lmadu0131u011fu0131nda kapu0131laru0131nu0131n au00e7u0131k tutulmasu0131 gerekir. Kapu0131lar kapalu0131 iken u00e7alu0131u015ftu0131ru0131lmayan cihazlar iu00e7erde bakteri u00fcrettiu011fi iu00e7in koku yayacaktu0131r. Buzdolabu0131nu0131n bu00f6lmelerine demlikteki u00e7ay posasu0131 veya tu00fcrk kahvesi koyabilirsiniz. u00c7ay posasu0131nu0131n 12 saatten fazla kalmamasu0131na dikkat ediniz u00e7u00fcnku00fc var olan bakteriler posaya yu00f6neldikten sonra u00e7ou011falmaya bau015flar. Bu sefer daha fazla koku olur. 12 saat geu00e7tikten sonra u00e7ay posasu0131nu0131 atu0131nu0131z.
u00c7alu0131u015fmama sorunuCihazu0131n kapalu0131 olmadu0131u011fu0131ndan emin olunuz.
Prizleri kontrol ediniz
Isu0131nma sorunuCihazu0131n arka ku0131smu0131nda olan u0131su0131nma motor deu011fiu015fikliu011finden sonra oluu015fuyor ise fazla gaz basu0131mu0131ndan oluu015fur. onun du0131u015fu0131nda var olan bir u0131su0131nma ise cihaza zarar veren bir sorun deu011fildir
Cu0130hazu0131n u00f6n ku0131su0131mu0131nda oluu015fan u0131su0131nmalarda arkalaru0131nda olduu011fu gibi motor deu011fiu015fikliu011finden kaynaklanmu0131yor ise normaldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara