Aru0131za/Hata Kodlaru0131Siemens Bulau015fu0131k Makinesi Aru0131za/Hata Kodlaru0131
E01/E02/E03/E04/E05 Hata/Aru0131za Kodu:Bu kodlardan herhangi birini gu00f6rdu00fcu011fu00fcnu00fczde cihazu0131nu0131zu0131n gu00fcu00e7 kesintisi sorunu algu0131landu0131u011fu0131 anlamu0131na gelir. Kapsamlu0131 bir u015fekilde kesintinin ana sebebinin yetkin bir teknisyen tarafu0131ndan kontrol edilmesi gerekir. Kullanu0131cu0131nu0131n kendisinin aru0131zayu0131 gidermeye u00e7alu0131u015fmasu0131 daha bu00fcyu00fck hasarlara sebebiyet verebilir. Lu00fctfen servisimizi arayu0131p yardu0131m isteyiniz.
E06 Hata/Aru0131za Kodu:Bulau015fu0131k makinesi kapak sorunu. Genelde dou011fru kapatu0131lmadu0131u011fu0131ndan yapar. Kontrol ettikten sonra cihaz yine kapak hatasu0131 kodu verirse servisimizle irtibat kurunuz.
E07 Hata/Aru0131za Kodu:Fan aru0131zasu0131nda bu kod gu00f6ru00fclu00fcr. Makinenizin kurutma fanu0131nda bir problem olduu011funu su00f6ylemektedir.
E08 Hata/Aru0131za Kodu:Bulau015fu0131k makinenizin ku00fcveti iu00e7erisindeki suyun du00fcu015fu00fck seviyede olduu011fu uyaru0131su0131.
E09 Hata/Aru0131za Kodu:Isu0131tma aksamlaru0131nda problem olduu011funda gu00f6ru00fclu00fcr. Aru0131za kodunu servisimize bildirerek yardu0131m isteyiniz.
E10 Hata/Aru0131za Kodu:Makinenizin u0131su0131tma paru00e7alaru0131ndan birinde sorun vardu0131r.
E11 Hata/Aru0131za Kodu:Bulau015fu0131k makinenizde u0131su0131tma aksamlaru0131ndan NTC veyahut ilgili paru00e7anu0131n kablo gurubunda aru0131za olmuu015f olabilir.
E12 Hata/Aru0131za Kodu:Makinenizin Isu0131tma aksamlaru0131nda kireu00e7 sorunu yau015fanmaktadu0131r. Kullanma ku0131lavuzunda temizlenmesi ile ilgili bilgiler mevcuttur. Mu00fcdahale sonrasu0131 aru0131za devam ederse servisimizden yardu0131m isteyiniz.
E13 Hata/Aru0131za Kodu:Cihaza gelen suyunu00a0 su0131caklu0131u011fu0131n 75 derecenin u00fczerinde olduu011funda gu00f6ru00fclu00fcr. Elektronik kart ve Sensu00f6r problemlerinde karu015fu0131lau015fu0131labilir.
E14 Hata/Aru0131za Kodu:Cihaza gelen su aku0131u015fu0131nda bir problem olduu011funda yau015fanu0131r. Su alma valfinin tu0131kanu0131k olmadu0131u011fu0131ndan emin olunuz. Cihaza bau011flanan hortum tu0131kalu0131 veya bu00fcku00fclmu00fcu015f olabilir.
E15 Hata/Aru0131za Kodu:Bulau015fu0131k makinenizin en alt ku0131smu0131nda bulunan ku0131sma su su0131zu0131ntu0131su0131 yau015fanu0131yor demektir. Cihaz ku0131sa devre yapu0131p au011fu0131r hasarlar gu00f6rmemesi iu00e7in kapatu0131n ve servisimizi aru0131yarak kod bilgisini vererek servis talep ediniz.
E16 Hata/Aru0131za Kodu:Su alma problemi yau015fanu0131yordur. Hortumun su su0131zdu0131rmadu0131u011fu0131ndan veyahut tu0131kanmadu0131u011fu0131ndan emin olunuz. Tekrarlayarak bu kod gu00f6ru00fcnu00fcyorsa servisimizi arayu0131nu0131z.
E17 Hata/Aru0131za Kodu:Su seviyesi aku0131u015f sensu00f6ru00fcnde yau015fanan problem dolayu0131su0131yla tau015fma yau015fandu0131u011fu0131nda bu kod gu00f6ru00fclu00fcr.
E18 Hata/Aru0131za Kodu:Aqua Stop kullanu0131yorsanu0131z filtreler tu0131kanmu0131u015f olabilir. Yeterli miktarda su alu0131namadu0131u011fu0131ndan bu hata kodu gu00f6ru00fclu00fcr. Cihazda aqua stop yoksa hortumunda veya makinenin valfinde problem olmuu015f olabilir.
E19 Hata/Aru0131za Kodu:Deterjan kutusu aru0131zasu0131 verildiu011finde gu00f6ru00fclu00fcr.
E20/21 Hata/Aru0131za Kodu:Cu0130hazu0131n sirku00fclasyon pompasu0131nda ve Ana motor sargu0131laru0131nda bir aru0131za sebebiyle gu00f6ru00fclu00fcr.
E22 Hata/Aru0131za Kodu:Bulau015fu0131k makinenizin alt pervanenin olduu011fu yerde bulunan ku00fcvet filtresinde tu0131kanma yau015fanu0131yor olabilir. Artu0131klarla dolmadu0131u011fu0131ndan emin olunuz.
E23 Hata/Aru0131za Kodu:Cihazu0131n drenaj pompasu0131nda aru0131za sebebi ile gu00f6ru00fclu00fcr.
E24/25 Hata/Aru0131za Kodu:Atu0131k Su ( Pis Su) hortumunda tu0131kanma, borunun taku0131ldu0131u011fu0131 paru00e7ada tu0131kanma ve Pompa kapau011fu0131 aru0131zasu0131 olabilir. Kelepu00e7esini au00e7arak hortumu yavau015fu00e7a u00e7u0131karu0131p temizleyiniz. Cihaz aru0131zagu00f6ru00fcldu00fcu011fu00fc esnada u0131su0131tma yapu0131yorsa yu00fcksek su0131caklu0131kta su gelebilir. Dikkatli olunuz.
E26 Hata/Aru0131za Kodu:Su anahtaru0131 aru0131zasu0131. Kullanu0131cu0131 mu00fcdahalesi ile du00fczelmeyeceu011finden servisimizle irtibat kurunuz.
E27 Hata/Aru0131za Kodu:Enerji kaynau011fu0131nda sorun tespit edildiu011finde bu kod gu00f6ru00fclu00fcr. Voltaj du00fcu015fmesinde de gu00f6ru00fclu00fcr elektrik voltaju0131nu0131 kontrol ediniz. Du00fczelmediu011fi takdirde servisimize mu00fcracaat ediniz.
E31 Hata/Aru0131za Kodu:Bulau015fu0131k makinesi kurutma yapmadu0131u011fu0131nda bu kod gu00f6ru00fcnu00fcr. Kurutma yapmasu0131nu0131 sau011flayan aksamlaru0131nda aru0131za vardu0131r.
BULAu015eIK MAKu0130NESu0130 LED EKRAN HATALARI
Led panel de su musluu011fu gu00f6ru00fcldu00fcu011fu00fcnde.
1. Suyu musluu011fu kapatarak kesin
2. Musluktan hortumu u00e7u0131karu0131n.
3. Filtreleri dikkatlice temizleyin.
4. Aqua stop paru00e7asu0131 bulunmayan u00fcru00fcnlerde hortumu u00e7u0131karu0131n, penseyle yavau015fu00e7a u00e7ekerek filtreleri u00e7u0131karu0131n ve temizleyin. Dikkatlice yerine taku0131n
5. Hortumu delinme, katlanma ve tu0131kanma iu00e7in kontrolden geu00e7irdikten sonra cihaza tekrar bau011flayu0131n.
Bou015f ve bu00fcyu00fck bir kova alu0131n. tesisatu0131nu0131zdaki su basu0131ncu0131nu0131 kontrol edin. Cihazu0131nu0131zu0131n temiz su hortumunu musluu011fa bau011fladu0131u011fu0131nu0131zda dakikada 10 litre su doldurmasu0131 gerekmektedir. Bu kontrollerin ardu0131ndan cihaz yine panelde yine musluk iu015fareti u00e7u0131karsa servisimizi arayu0131nu0131z
Tuz tabletleri Algu0131lanmu0131yor uyaru0131su0131
Cihazu0131nu0131zdaki tuzu algu0131layan sensu00f6r gu00f6revini yapamu0131yordur. Farklu0131 bir tuz kullandu0131u011fu0131nu0131zda sorun u00e7u00f6zu00fclecektir.
Ekranu0131n Yanu0131p Su00f6nmesi
Makinenin kapau011fu0131 dou011fru kapatu0131lmadu0131u011fu0131nda gu00f6ru00fclu00fcr. Dikkatlice kapak dilinin yuvasu0131na oturduu011funa dikkat ederek kapau011fu0131 kapatu0131nu0131z. Bulau015fu0131k makinenizde sepetlerinizin iu00e7inden u00e7atal ve kau015fu0131k u00e7u0131karak kapau011fu0131n kapanmasu0131nu0131 engellemiu015f olabilir.
Tuz/Parlatu0131cu0131 eksik uyaru0131su0131
Parlatu0131cu0131 ve tuz ilave edildikten sonra tekrar aynu0131 uyaru0131 verilirse farklu0131 markalarda u00fcru00fcnler kullanu0131n.
Panelde Kayma veya u00fcru00fcn katalou011funda bulunmayan kod gu00f6ru00fclmesi
E01-E31 arasu0131nda bulunan kodlaru0131n du0131u015fu0131nda bau015fka bir kod gu00f6ru00fclu00fcyorsa veya ekran kaymasu0131 anlamsu0131z u015fekiller beliriyorsa led ekran aru0131zasu0131 yau015fanu0131yor olabilir. Cihazu0131 gu00fcu00e7 tuu015fundan kapatarak yeniden bau015flatu0131nu0131z. Sorun du00fczelmediu011fi takdirde mu00fcu015fteri hizmetlerimizden kodu bildirerek servis talep ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara